logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

вакуумно-подемна техника - принадлежности


вакуумно-подемна техника - принадлежности Ние произвеждаме и принадлежностите за вакуумните подемници. Филтрите за вакуум, щепселно–резбови съединения, цилиндрите, маркучите и т.н. са част от листата на производството на Timmer-Pneumatik GmbH. Така можете да си доставите и допълнителните принадлежности директно от производителя на вакуумно-подемни устройства.


Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint