logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

подемник за плоскости / завъртащ подемник


Turn lifters

Въртящият подемник може да се ползва за повдигане на плоскости.

Подемниците за плоскости позволяват(в зависимост от изпълнението) както хоризонтално така и вертикално транспортиране а също така и завъртане на 90° или на 180°.


Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint