logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

вакуумна греда


Cross beams
примерен модел:
вакуумна товарозахващаща греда TA-VHT-500/11000x1 50-E-X-SF1 0x11 вакуумна товарозахващаща греда, 500 kg, макс. дължина на ламарината 11000, макс. ширина на ламарината 150, електрическо създаване на вакуум, без завъртане,11 плоско вакуумно захващане Ø1 0

Приложение и начин на употреба:
Подемните траверси на Anverra са подходящи за внимателно и удобно транспортиране на равни обезмаслени повърхности. Нашите инсталации предлагат едновременно лесно и икономично приложение. Интегрираният акумулатор за сгъстен въздух и предупредителната звукова сигнализация осигуряват висока безопасност. Актуалното степен на вакуума може винаги директно да се контролира. В случай че има изтичане се чува предупредителен сигнал. Чрез специални патентовани уплътнения се постига превъзходна вакуумна уплътненост.

характеристика
  • солидна, заварена рамкова конструкция
  • електрически вакуумиращ източник с висок коефициент на полезно действие
  • индивидуално изчислени вакуумни захвати (Ø170 mm)
  • гредата може да се удължава в двата края с около 1,5 m
  • Възможно е монтирането на вентили за регулиране на потока и сферични кранове, което позволява работа с ламарини с малки размери.
  • звукова предупредителна сигнална система
  • обслужване с бутони
  • вакуумметър, резервоар за сгъстен въздух с възвратен клапанHome - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint