logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

Вакуумни повдигачи


бърза амортизация:
Поради малкия дял ръчен труд, при обработването на изделията и в следствие на това, намаляването на постоянните разходи, нашите инсталации се амортизират в повечето случаи за кратко време. Спестяване на време чрез съкращаване на продължителността на поточните операции:Чрез оптимиране на технологичния процес с помощта на нашите вакуумно-подемни системи се съкращава времетраенето на отделните поточни операции на работния процес.

изпълнение по поръчка:
При необходимост ние съгласуваме нашите системи с вашите потребности и изисквания.

безвредни работни условия:
Чрез облекчаване на работата на обслужващия персонал се намаляват отсъствията по болест. Освен това се осигурява приятна атмосфера на работа.

незначително техническо обслужване/висока надеждност:
Повечето устройства се нуждаят от незначително техническо обслужване. Те са конструирани за бездефектна, дългосрочна работа.

Безопасност:
Уредите съответстват на изискванията на DIN 13155 UVV (немски стандарт по безопасност на труда) и са изпитани и маркирани съгласно директивите на ЕС.

прецизно транспортиране на материала:
Оптималната конструкция на вакуумните накрайници позволява извънреднопрецизно обслужване на товарите.

В нашите вакуумно-подемни инсталации ние ползваме предимно висококачествени, плътно заварени рамкови конструкции. Този вид конструкция има предимството, че рамката може да се използва и като пневмоакумулатор. Допълнително предимство е постигането на един фактор на висока безопасност, който се подсилва още повече от сигналния цвят RAL 1023.
Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint