logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

вакуумно-подемна техника: специални, нестандартни подемници


Assembly
Ние произвеждаме вакуумно-подемни съоръжения ANVERRA и за работа при тежки, необичайни условия. Независимо дали се касае за особено тежки товари, тесни пространства, особени, нестандартни повърхности или неспецифични функции. Поставете вашите високи изисквания.


Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint