logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

обръщащ подемник


Vacuum lifters

Vacuum lifters

Vacuum lifters

Vacuum lifters
примерен модел:
Вакуумен обръщащ подемник TA-VSL-600/1600-400-P-P-R1200 Вакуумен обръщащ подемник, макс. външен диаметър на рулона Ø1600, вътрешен Ø400, пневматично получаване на вакуум, пневматично обръщащо движение, заготовка Ø1200

Приложение и начин на употреба:
Вакуумният обръщащ подемник на Anverra е подходящ както за лесен и удобен начин на транспорт така и за обръщане на рулони ламарина. Нашите инсталации предлагат едновременно лесно и икономически изгодно приложение. За тяхното обслужване е необходим само един човек. Вакуумирането се извършва от една многостъпална вакуумна помпа TIVAtec, посредством нагнетен въздух.

При този модел обръщането се постига от два пневматични цилиндъра. Налице са 4 вакуумни кръга, като всеки може да се регулира по отделно от автоматичен сферичен кран. Интегрираният акумулатор за сгъстен въздух и предупредителната звукова сигнализация осигуряват висока безопасност. Актуалната стойност на вакуума може винаги да се контролира директно чрез вакуумметър. В случай на натечка се чува предупредителен сигнал. Чрез специално уплътняване е постигната превъзходна вакуумна плътност.

Характеристика
  • стабилна, заварена рамкова конструкцияпневматично
  • получаване на вакуум с висок коефициент на полезно действие
  • индивидуално оразмерени вакуумни захващачи (Ø1200/430 mm)
  • обръщане на 90° посредством 2 висококачествени пневматични цилиндъра
  • звуков предупредителен сигнал
  • обслужване с бутони
  • вакуумметър, акумулатор за сгъстен въздух с възвратен клапан


Повече обръщащи подемници ще намерите в нашия проспект "Вакуумна подемна техника".


Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint