logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

кранови съоръжения


Нашите вакуумно-подемни устройства могат да бъдат интегрирни безпроблемно в съществуващи кранови съоръжения. Ние доставяме също така напълно окомплектовани съоръжения. Съществуват най-различни варианти: мостови кранове, таванни и висящи кранове, портални кранове, конзолни кранове, стенни и колонни обръщащи кранове, въртящи се кранове, електрически верижни тегличи, телфери и др.


Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint