logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

приложение: вакуумно-подемна техника


обща информация:
Вакуумната техника на ANVERRA ще реши и вашите товаро-разтоварни задачи. независимо дали повърхнините на вашите товари са гладки или порести, дали теглото е 20 kg или над 20.000 kg. Запитайте ни.

Функции:
С вакуумната техника на ANVERRA реализирате всички типични товаро-разтоварващи функции: повдигане, транспортиране, завъртане, спускане, поставяне, обръщане, позициониране...

сфери на приложение:
стоманодобивна промишленост, производство на изделия от ламарина, обработване на плоско стъкло, мебелна промишленост, складове, опаковане и разпространение, монтаж, автомобилна промишленост, хранителна промишленост, каменодобивна промишленост, корабостроене, производство н тръбо- и нефтопроводи...

типични товари:
опаковки, кашони, стъкло, стъклени плоскости, чували, камъни,.дървени плоскости, каменни блокове, рулони, лентови рулони, ламарина, метални плоскости, машинни детайли, варели, мебели, контейнери, пластмасови плоскости, талпи, алуминиеви ламарини, дъски, гипсокартони, трезори, плоскости,продукция, каменни плочи, тръби, метални тръби, щанги, ламаринени части, части от тънка ламарина, варели за лак, плоскости за маси, врати за шкафове и гардероби, картонени тръби, бетонени плочи, вълнообразни ламарини, бюра, ролки, макари, резервоари, контейнери, строителни модули, гранит, гранитни блокове, надгробни паметници, елементи от тръбопроводи и нефтопроводи ...

приложение на ANVERRA:
обръщане на рулон на 90° от палет на хаспел, повдигане и преместване на детайли, зареждане на машини, разтоварване на машини, работа с кашони и чували, палетиране и депалетиране, зареждане на машини, вземане на инструменти, зареждане и разтоварване на машини за обработване на ламарина, местене на ламарини, транспортиране на камъни за надгробни паметници, монтаж на крака на бюра ...

терминология:
За съжаление в областта на вакуумно-подемната техника не се е утвърдила единна терминология. Ето защо за нашите вакуумни подемници и за този отрасъл са валидни най-различни общи термини. Тук са изброени някой типични примери: вакуумно-подемна техника вакуумно-подемни устройства, вакуумен подемник товарозахващащо приспособление, манипулатори, манипулаторни модули, манипулационна техника, устройство за манипулиране, съоръжение за манипулиране, подемни съоръжения, съоръжения за манипулиране, манипулационни системи, подемно устройство, подемник, повдигач подемни устройства, помощен подемник, устройства за манипулиране, подемно съоръжение, вакуумно подемно устройство, средство за поемане на товари, манипулатор за товари помощен подемник за товари, транспортно средство, транспортни средства, транспортни системи, транспортна техника, манипулационни системи, вакуумно-манипулационни системи, подемни системи, вакуумни захващачи, вакуумни захвати, вакуумни прихвати манипулатор за товари, подемно средство, вакуумно манипулационни системи, вакуумно-манипулационна техника, манипулационни системи, вакуумно-подемни инсталации, вакуумни товароносачи, вакуумен подемник, вакуумни подемници, вакуумна подемно-транспортна техника, подемник, помощни подемници, подемник, манипулатори, вакуумни товароподемни устройства, вакуумно манипулационна техника, вакуумно-подемни инсталации, вакуумно товароподемно устройство подемна техника, повдигателна техника, подемно-транспортна техника

вакуумни подемници ANVERRA :
По функции различаваме следните видове вакуумни подемници на ANVERRA: мултифункционални повдигачи, обръщащ се подемник, повдигач за рулони, вакуумна греда, въртяща се греда, обръщаща греда, подемник за дървесина, подемници за варели, греда, вакуумна греда товарозахващаща греда, подемник за плоскости, компактен подемник, обръщащ подемник, специални подемници, подемник за чували, тежкотоварни подемни греди, ръчен вакуумен манипулатор, напречна греда, надлъжна греда ...


Home - 2007 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum