logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

Моля дайте ми безплатна информация от следните области:

отдел "пневматика"
пневматични цилиндри
пневматични вентили
маслени спирачни цилиндри
щепселно–резбови съединения
бързи съединители
резбови съединения
профилактични модули
мембранен сушилник
принадлежности на пневматиката
пневматични тръбопроводи
пневматичен таймер
дюзи на Вентури

отдел "вакуум"
вакуумни помпи
вакуумен подемник
принадлежности (вакуумни захвати ...)отдел "дозираща техника"
помпа за лепилни вещества
двойномембранни помпи
перисталтиковиови помпи
бутални помпи
дозиращи помпи
помпи за коагулиращи вещества
специални помпи
други помпи
пневматична разпръсквателна дюза


специални решения
пневматика, вакуум или помпи

специална оферта "магнетвентили"
Моля свържете се с мен. име:          
 фамилия:        
 фирма:         
 улица:         
 пощенски ко      
 град:         
 държава:        
 направление:      
 телефон:        
 факс:         
 E-mail:        
 сайт:         
 частно лице:      да   не
 
Вие бихте ни помогнало много, ако опишете коректно какво Ви интересува, респективно къде и за какво искате да ползвате устройствата:Timmer-Pneumatik GmbH
Auf der Lauge 4
D-48485 Neuenkirchen
Germany
Tel.: +49 (0)5973-9493-0
Fax: +49 (0)5973-9493-90
EMail: info@timmer.de
www.timmer-pneumatik.de
Home - 2007 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum