logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues

вакуумна подемна техника
Timmer-Pneumatik GmbH предлага под марката ANVERRA широк спектър от продукти в областта на вакуумно-подемната техника.

Основни направления на вакуумно-подемната техника ANVERRA са вакуумно-подемните устройства като подемници за рулони, подемни траверси, компактни подемници, повдигачи за разфасован материал, подемници, обръщащи подемници, кранови съоръжения, площадки за вакуумен монтаж и специални повдигачи. Освен това Timmer предлага пълно сервизно и техническо обслужване.

Консултации:
Ние Ви предлагаме консултантски услуги по всички въпроси на вакуумно-подемната техника и на крановите инсталации от началото до завършването на Вашия проект.

Монтаж:
За монтирането на Вашите инсталации ние разполагаме с професионално обучени, високо квалифицирани специалисти.

Техническо обслужване
Ние предлагаме договори за техническо обслужване в съответствие с Вашите уреди.

Услуги след продажбата:
Ние Ви подпомагаме и след покупката, в това число: ежегодно техническо обслужване, специализиран контрол, проверка на сигурността и др.


История

През 1976 ANVERRA беше един от първите производители на вакуумно-подемна техника в Германия. Сега марката ANVERRA е известна по света като производител на високотехнологични, качествени, вакуумно-подемни устройства.

През 2006 година ANVERRA влиза в състава на Timmer-Pneumatik GmbH.

anverra

Присъединяването на ANVERRA става в рамките на разрастването на Timmer в областта на вакуумната техника. Тук Timmer вече е известна с марката TIVAtec като производител и доставчик на вакуумни помпи и вакуумни захвати. Синергични ефекти между двете фирми има най-вече в техническата област: ANVERRA логически допълва вакуумния асортимент, особено като се има предвид, че вакуумните ежектори и вакуумните захвати на TIVAtec се ползват при ANVERRA например при подемниците на рулони, при вакуумно-подемните траверси или при въртящите се подемници. Планува се значително разрастване на програмата на ANVERRA чрез разширяване както на производствената така и на сервизната и дейност.Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Imprint